Ücretsiz ve Herkesin Erişimine Açık Çevrimiçi Dersler

Off University’de dijital alan, risk altındaki akademisyenlerin, geleneksel üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin ve katılımcıların güvenli bir çevrimiçi altyapı ile korunan, özgürce eleştirel bilgi alışverişinde bulunabilecekleri ve üretebilecekleri bir alana dönüşüyor. Off University kendini aşağıdaki özelliklere sahip bir eğitim alanı yaratmaya adamıştır Geleneksel sınıf hiyerarşilerinin üstesinden gelir ve katılımcıların ve eğitmenlerin birlikte ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Bu yaklaşım, katılımcıları aktif olarak öğrenmeye katılmaları, eğitim yolculuklarını sahiplenmeleri ve bir araştırma habitusu geliştirmeleri için güçlendirir.

Off UNIVERSITY Moodle’da oturum açın


Off University Moodle’a giriş yaparak.
güncel derslerimize kayıt olabilirsiniz

2024 Yaz Dönemi Dersleri

Conflict, Knowledge and Memory

Cases from Palestine and Syria

Bu ders, Filistin ve Suriye’de tarih yazımı ve yeniden yazımına dair akademik ve kültürel deneyimlere dair bir sorgulama önermektedir. Bilginin “sömürgesizleştirilmesi” epistemik sorusundan, kültürel üretim ve siyasi temsillerin bir gerçeği olarak bilgi devriminin günümüzdeki etkisine kadar farklı yaklaşımları ve entelektüel ekolleri birleştirir.

Daha fazla
6 ECTS

14 Weeks

16.04.2024 – 16.07.2024

Tuesdays, 14:00 CEST

Toplumsal Cinsiyet ve Toplum

Bu ders, toplumda cinsiyetin anlamı hakkında önemli soruları araştıran disiplinlerarası bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarına eleştirel bir bakış sunmaktadır. Bu dersin temel amacı, öğrencileri Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarındaki temel konular, sorular ve tarihsel ve güncel tartışmalarla tanıştırmaktır. Bu kapsamda, öğrencilerle birlikte toplumsal cinsiyetin Türk toplumunun çeşitli alan ve kurumlarında sınıf, ırk, etnisite, cinsellik ve yaş ile kesiştiği karmaşık yolları keşfetmeyi amaçlıyoruz.

Daha fazla
10 AKTS

14 Weeks

18.04.2024 – 18.07.2024

Perşembe, 19:00 UTC+3


Ücretsiz çevrimiçi derslerimizi keşfederek bu dönüştürücü çabada bize katılın.

Risk altındaki bilgiyi ilerletmeye adanmış korumalı bir alanda eğitim engellerini aşın.