Akademisches Netzwerk Osteuropa (AKNO), Ukrayna’daki savaştan ve Belarus ve Rusya’daki siyasi baskılardan etkilenen akademisyenlere danışmanlık ve acil yardım sağlayan bir Alman derneğidir. 2022’nin kış döneminde dört çevrimiçi semineri birlikte düzenledik. 

Alice-Salomon Hochschule Off University’nin 2017’deki açılışını gerçekleştirmemiz için bize Berlin’deki etkinlik alanlarını önerdi.

Bremen kentinde bir devlet üniversitesi olan Bremen Üniversitesi dört çevrimiçi dersimize ev sahipliği yaptı.

Humboldt Üniversitesi’ndeki Centre of Comparative Research on Democracy ile akademik Özgürlük Ağı’nın bir parçası olarak ortaklaşa çevrimiçi dersler düzenledik.

Frankfurt/Oder kentindeki bu devlet üniversitesi, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” başlıklı Türkçe çevrimiçi dersimize ev sahipliği yaptı.

Freie Universitat Berlin Berlin’deki devlet üniversitelerinden biridir. Seminerlerimizden dördüne üniversite ev sahipliği yaptı. 2020’de  Akademik Özgürlük Ağı’nın bir parçasıydık.  

Humboldt Üniversitesi’ninçeşitli bölümlerinde şimdiye kadar 13  online ders düzenledik. Off University, Berlin University Alliance tarafından finanse edilen  RePLITO – Global Repertoires of Living Together adlı keşif projesinin ortağıdır.  

Alexander von Humboldt Vakfı’nın Philipp Schwartz Initiative’i, risk altındaki araştırmacıları Alman üniversitelerinde burslarla destekliyor. Girişimle işbirliği içinde, PSI bursiyerleri ve uzaktaki meslektaşlarının beraber hazırladıkları çevrimiçi dersler düzenledik. 

International Centre for Development and Decent Work ile birlikte Politik Ekonomi üzerine üç, geleceğin üniversitesinin rolü üzerine de bir çevrimiçi ders düzenledik.

Mülteci öğrencilerle birlikte “Direniş Olarak Hikaye Anlatımı” konulu çevrimiçi bir ders ve atölye çalışmasını Lesvos’taki Mosaik Support Center’la birlikte düzenledik.

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Enstitüsü, Sosyoloji Enstitüsü ve Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü 11 çevrimiçi dersimize ev sahipliği yapmıştır.

Mülteci öğrencilerle birlikte “Direniş Olarak Hikaye Anlatımı” konulu çevrimiçi bir ders ve atölye çalışmasını Lesvos’taki Mosaik Support Centre‘la birlikte düzenledik.

Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) ve Goethe-Institut’un ortak girişimi olan Martin Roth-Initiative’in amacı sanatçıları ve kültürel aktörleri geçici olarak yer değiştirmelerini sağlayarak korumak ve çalışmalarına devam etmelerine olanak tanımaktır. Şu anda Off University’de ikinci bir bursiyere ev sahipliği yapıyoruz.

The New University in Exile Consortium sürgündeki akademisyenlere ev sahipliği yapan 66 yüksekokul ve üniversiteden oluşan küresel bir ağdır. Sürgündeki bir Konsorsiyum akademisyeni ve  ülkelerinde mahsur kalan bir meslektaşımız tarafından ortaklaşa yönetilen 15 çevrimiçi ders düzenledik.

Osnabrück Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü ile 2018’de bir konferans dizisi ve iki çevrimiçi ders düzenledik.

Potsdam Üniversitesi 2018’de düzenlediğimiz çevrimiçi bir dersi akredite eden ilk kurum oldu. O zamandan beri çeşitli enstitü ve bölümlerle sekiz çevrimiçi ders düzenledik. 

Marburg Philipps Üniversitesi Çatışma Çalışmaları Merkezi dört çevrimiçi dersimize ev sahipliği yaptı.

 “Beyond Social Cohesion: Global Repertoires of Living Together” (RePLITO) , Berlin University Alliance’ın parçası olan bir keşif projesidir.  Birlikte yaşamanın küresel repertuarlarını bir araya getiren ve kavramsallaştıran dinamik ve kolay erişilebilir bir Dijital Bilgi Arşivi’ni  birlikte oluşturuyoruz. replito.de 

Rosa Luxemburg FoundationAlman “Die Linke” partisine bağlı bir siyasi parti vakfıdır. Batı Asya’daki uluslararası angajmanlarının bir parçası olarak 2017 yılından bu yana Rosa-Lux ile işbirliği içindeyiz.

ile Technische Universität Berlin’deki Habitat Unit ile birlikte Kent Çalışmaları alanında iki çevrimiçi ders düzenledik.

University of New Europe ile birlikte 2022’deki “Rethinking War, the Military and Gender Through the Russian War on Ukraine (Rusya’nın Ukrayna Savaşı Üzerinden Savaş, Ordu ve Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Düşünmek) başlıklı çevrimiçi konferans serisinin organize ettik.