Anti-demokratik ve otoriter rejimler tarafından tehdit edilen akademik yaşamı ve bilgiyi sürdürmek için yeni stratejiler arıyoruz.

Off University risk altındaki akademisyenler tarafından kuruldu

Anti-demokratik ve otoriter rejimler tarafından tehdit edilen akademik yaşamı ve bilgiyi sürdürmek için yeni stratejiler arıyoruz.

Bu çabamız, dünyanın her yerinden, görüşleri ve araştırmaları nedeniyle kurumlarından uzaklaştırılan, istifaya zorlanan, siyasi zulme uğrayan, hatta hapse atılan akademisyenler için.

Otoriter rejimler
üniversiteyi çevrimdışı bıraktığında
yeniden çevrimiçi hale getiriyoruz.

VİDEOMUZU izleyin

Misyonumuz.

Düşünce, araştırma ve öğretme/öğrenme özgürlüğünü savunmak ve akademisyenleri akademiyi ve evlerini terk etmeye zorlayan maddi koşulları ortadan kaldırmak için verilen mücadeleye dahil olmak.

Akademisyenlerin akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri için güvenli bir alan yaratmak. Bunu başarmak için çevrimiçi teknolojilerin sağladığı yeni ve gelişen araçları kullanıyoruz.

Risk altındaki akademisyenlere profesyonel yollar açmak ve akademisyenler arasında dayanışma ve işbirliği fırsatlarını teşvik etmek için üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla güçlü bağlar kurmak.

Düşünce, araştırma ve eğitim-öğretim özgürlüğünün tehdit olduğu her yerde, dünyanın dört bir yanından yerinden edilmiş akademisyenleri de dahil ederek, ağımızı ulusal sınırların ötesine genişletmek.

Daha önce öğrenciler ve akademisyenler için mevcut olmayan dersler ve araştırma fırsatları yaratmak.

Yükseköğretimin önümüzdeki on yıllarda neye dönüşebileceğini yeniden düşünmek.