Off University’de Araştırma

Off University’de araştırmalarımız temel olarak eleştirel barış çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve akademik özgürlük konularına odaklanmaktadır. Üniversitelerin toplumdaki rolünü yeniden düşünmeyi ve yeniden tanımlamayı amaçlıyoruz. Geleneksel akademik normlara meydan okuyan ve özgürleştirici eğitimi teşvik eden disiplinler arası projeleri destekliyoruz. Ayrıca sanatı bilimsel araştırma ve bilgi üretiminin bir aracı olarak destekliyor ve yayın platformumuz aracılığıyla araştırmaların yaygınlaştırılmasını kolaylaştırıyoruz.

Devam Eden Araştırmalarımız

Acil Aranıyor:
Araştırma ve
Öğrenme Özgürlüğü

Araştırmamızla, siyasi baskı ve ayrımcılığa maruz kalmış Yeni-Berlinlilerin “özgürlük” tahayyüllerini ve beklentilerini keşfetmek istiyoruz. Göçmenlik deneyimi olan sanatçı-eğitimcilerle  işbirliği yaparak, 15 katılımcıdan oluşan iki küme, özgürlük tanımlarını ve beklentilerini belgeleyen bir video ve bir radyo oyunu hazırlayacak. Özgür ve erişilebilir eğitimin değeri üzerine tartışmaları tetiklemek için bu sanatsal üretim çıktılarını kapsamlı bir şekilde paylaşacağız.

Bu proje Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) tarafından desteklenmektedir..

Daha fazla

Eleştirel Barış Çalışmaları

Off University’nin hikayesi bir barış dilekçesine atılan imzalar ve ardından Türkiye’de akademisyenlerin toplu olarak işten çıkarılmasıyla başladı. Barışa olan bağlılığımız, barışın sağlanmasına bilimsel bilgiyle katkıda bulunma ve savaşla mücadelede gerekli ivmeyi kazanmak için doğa bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve beşeri bilimler arasında ittifaklar kurma umudumuzdur. 2021 yılında Türkiye’de Eleştirel Barış Çalışmaları projesini koordine ettik.
Daha fazla

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Küresel olarak tartışmalı bir akademik alan olan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları akademisyenlerinin ve öğrencilerinin fonlarının kesilmesine, karalanmasına ve kişisel olarak sindirilmesine maruz kalmaktadır. Bu bilginin dolaşımını sağlamak için özellikle İngilizce dışındaki dillerde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Risk altındaki Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları akademisyenleriyle birlikte, herkese açık ve ücretsiz 13 çevrimiçi seminer sunduk.
Daha fazla

Üniversiteyi Yeniden Düşünmek

Üniversiteyi hem seviyoruz hem de nefret ediyoruz! Üniversiteyi daha az hiyerarşik, daha kapsayıcı ve demokratik bir yer haline getirmek ve tüm akademisyenler için daha iyi çalışma koşulları sağlamak için üniversiteyi bir kurum olarak analiz ediyor ve kolektif olarak yeniden düşünüyoruz. Bu kurumun dışından, ancak kurumla her zaman yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizle gelişime katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
Daha fazla