Ortak öğrenmeye ve araştırmaya dayalı bilgi alışverişine adanmış küresel bir topluluk.

Off University eleştirel bilgiye
alan yaratıyor

Off University’de dijital alan, risk altındaki akademisyenlerin, geleneksel üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin ve ders katılımcılarının güvenli bir çevrimiçi altyapı ile korunan, özgürce eleştirel bilgi alışverişinde bulunabilecekleri ve üretebilecekleri bir alana dönüşüyor. Bu bağlamda amacımız, geleneksel sınıf hiyerarşilerinin üstesinden gelen ve katılımcıların ve eğitmenlerin birlikte ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan bir eğitim alanı yaratmak.

Temel faaliyetlerimiz öğretim ve araştırmaya dayalı öğrenmeye güçlü bir vurgu ile
şu üç hayati bağlantıyı kurmaya odaklanmaktadır:

Bireyler arası, bireyler ve kurumlar arası, kurumlar arası.

Öncelikli Hedefimiz.

Risk altındaki akademisyenleri küresel olarak birbirine bağlamak, araştırmaya dayalı öğrenme deneyimlerini teşvik eden işbirliği ve çevrimiçi ortak öğretim fırsatlarını kolaylaştırmak.

Bireyden kuruma ağlar aracılığıyla, risk altındaki akademisyenleri yurtdışındaki üniversitelerle buluşturuyor, hem öğretime hem de araştırmaya olanak tanıyan kaynaklara ve çevrimiçi olanaklara erişim sağlıyoruz. Ayrıca, risk altındaki akademisyenler tarafından veya onlar için kurulan kurumlarla da hem öğretimi hem de araştırmayı ilerletmek için ortak girişimlerde işbirliği yapıyoruz.