Ammar Kandeel

Conflict, Knowledge and Memory: Cases from Palestine and Syria

Ammar Kandeel, doktorasını Fransa’daki Paul-Valéry-Montpellier 3 Üniversitesi’nde Fransız Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yaptı. Halen Fransa’daki Aix-Marseille Üniversitesi the Institute for Research on the Arab and Muslim World (Arap ve Müslüman Dünyası Araştırma Enstitüsü)(IREMAM) Yardımcı Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Edward Said ve Fransız oryantalizmi üzerine yazdığı doktora tezinin ardından şu anda Batı ve Filistin yazımı ve görsel sanatlarında Filistinlilerin temsilini kapsayan ve epistemik ve tanıklıksal adalet ile ulusötesi yaratım stratejileri sorununa odaklanan bir araştırma sürdürüyor. Akademik ve çevrimiçi makaleleri bulunan yazar, ATLAS 2020 doktora sonrası hareketlilik programı (FMSH-ACSS), the Fellowship Program on Exiting Violence IPEV (Şiddetten Çıkış Burs Programı) (Carnegie NY & FMSH) ve ATLAS 2022 programı (FMSH-UNIMED) üyesidir.